ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neonatologicznym w okresie od 21.09.2020 r. do 30.09.2024 r.

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 07/09/2020
Termin składania ofert: 16/09/2020
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/15/20

PYTANIA I ODPOWIEDZI: