ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale i Poradni Ginekologiczno Położniczej

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 30/11/2022
Termin składania ofert: 16/12/2022
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/34/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI: