ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich i pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań endoskopowych wraz ze znieczuleniem w zakresie: kolonoskopii, kolonoskopii z polipektomią, na potrzeby realizacji projektu pn.: Pro life+ Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób z terenu powiatu suskiego, wadowickiego i oświęcimskiego

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 23/03/2021
Termin składania ofert: 31/03/2021
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/4/21

PYTANIA I ODPOWIEDZI: