ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich i pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań endoskopowych wraz ze znieczuleniem w zakresie: kolonoskopii, kolonoskopii z polipektomią, na potrzeby realizacji projektu zgodnie z umową nr 064/100021/PRO/2024/K o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – profilaktyczne programy zdrowotne: program badań przesiewowych raka jelita grubego

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 15/03/2024
Termin składania ofert: 22/03/2024
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/13/24

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

WYNIKI: