ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na świadczenia lekarskie w ramach POZ w rodzaju Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 10/06/2021
Termin składania ofert: 21/06/2021
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/17/21

PYTANIA I ODPOWIEDZI: