ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na świadczenia lekarskie w Poradni Gastroenterologicznej

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 13/05/2024
Termin składania ofert: 22/05/2024
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/22/24

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

WYNIKI: