ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na pełnienie funkcji Koordynatora i Zastępcy Koordynatora Oddziału Urologicznego i Poradni Urologicznej oraz udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologicznym i Poradni Urologicznej w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2026 r.

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 10/06/2021
Termin składania ofert: 23/06/2021
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/10/21

PYTANIA I ODPOWIEDZI: