ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na pełnienie funkcji Koordynatora i Zastępcy a także udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Neonatologicznym

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 14/05/2024
Termin składania ofert: 22/05/2024
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/18/24

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

WYNIKI: