ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na objęcie stanowiska Pielęgniarki Koordynującej w Oddziale Neurologicznym

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 05/04/2023
Termin składania ofert: 17/04/2023
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/16/23

PYTANIA I ODPOWIEDZI: