ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na objęcie stanowiska Koordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Działu Pomocy Doraźnej oraz udzielanie świadczeń lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w Dziale Pomocy Doraźnej

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 17/10/2022
Termin składania ofert: 24/10/2022
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/27/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI: