ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na badania laboratoryjne

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 02/06/2021
Termin składania ofert: 16/06/2021
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/11/21