ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na: 1) objęcie stanowiska Zastępcy Koordynatora Oddziału Chirurgicznego, Poradni Chirurgicznej oraz Poradni Chirurgii Onkologicznej, 2) udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgicznym i Pododdziale Chirurgii Onkologicznej, 3) pełnienie funkcji Starszego Lekarza Dyżurnego, 4) udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Onkologicznej, 5) wykonywanie biopsji cienko-igłowej i grubo-igłowej.

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 07/02/2024
Termin składania ofert: 21/02/2024
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/7/24

PYTANIA I ODPOWIEDZI: