ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert dotyczący: 1. Pełnienia funkcji Koordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Poradni Anestezjologicznej. 2. Udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 3. Udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych anestezjologicznych. 4. Udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Anestezjologicznej – w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r. z możliwością o przedłużenia o 24 miesiące

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 07/12/2022
Termin składania ofert: 21/12/2022
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/33/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI: