ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Opis: Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 06/10/2020
Termin składania ofert: 12/10/2020
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/17/20

PYTANIA I ODPOWIEDZI: