PROJEKTY ZREALIZOWANE

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

04/02/2020

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W POWIECIE SUSKIM

poprzez modernizację i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego

MODERNIZACJA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W POWIECIE SUSKIM POPRZEZ MODERNIZACJĘ I DOPOSAŻENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

27 lutego rozpoczęły się prace związane z modernizacją pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu pn.: „Rozwój infrastruktury ratownictwa medycznego w powiecie suskim poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Suchej Beskidzkiej”. Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego, Priorytet IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 4 306 801,46 zł Dofinansowanie: 3 383 853,34 zł Środki własne: 922 948,12 zł

W zakresie realizacji projektu zaplanowano modernizację istniejących pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz przebudowę kładki i zadaszenia łączącego pomieszczenia SOR z lądowiskiem dla śmigłowców LPR. Budżet projektu przewiduje również doposażenie oddziału w specjalistyczny sprzęt medyczny. Pomieszczenia SOR zostaną przebudowane lub wykonane od nowa, w celu osiągnięcia przez SOR wyższej funkcjonalności i zgodności z przepisami obowiązującego prawa. Szpitalny Oddział Ratunkowy jest wizytówką ZOZ w Suchej Beskidzkiej, oddziałem, z którym część z ponad 15 tyś. hospitalizowanych rocznie pacjentów ma pierwszy kontakt. Ważnym więc jest, aby spełniał oczekiwania i standardy właściwe dla tego typu oddziałów.

Dzięki realizowanej inwestycji zostaną poprawione warunki dostępności do wstępnej diagnostyki, jak również usprawniony zostanie proces leczenia pacjentów, którzy znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Poniżej prezentujemy zdjęcia z postępów prac modernizacyjnych.

31 sierpnia 2017 roku zakończyły się prace związane z modernizacją pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

 

W zakresie realizacji projektu zostały wykonane następujące prace:
– zmodernizowano podjazd od strony ogrodu szpitalnego wraz z budową wiatrołapu łączącego pomieszczenia SOR z lądowiskiem dla śmigłowców LPR,
– udoskonalono rejestrację dla pacjentów i portiernię wraz z poczekalnią,
– utworzono pomieszczenia segregacji medycznej pacjentów (triage),
– powiększony został obszar konsultacyjny o kolejne 3 stanowiska dla pacjentów,
– zmodernizowano pomieszczenia ambulatorium chirurgicznego wraz z gipsownią,
– przeprowadzono kompleksowe prace obejmujące wymianę instalacji elektrycznych i gazów medycznych, powstała nowa instalacja monitorująca pacjentów,
– na korytarzu i w miejscach z których korzystają pacjenci zastosowano system odbojnic ściennych zapobiegających zniszczeniu ścian i narożników, całkowicie wymieniono wykładziny podłogowe,
– we wszystkich zmodernizowanych pomieszczeniach została zamontowana klimatyzacja.

Oprócz przebudowy i modernizacji obszaru Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o powierzchni ok. 600 mkw., zakupiony został sprzęt medyczny, w tym m.in.: aparat RTG ramię C, aparat USG, respiratory transportowe, myjnia do basenów, defibrylatory, reduktory ssania oraz łóżka dla pacjentów.

Szczególne wyrazy podziękowania należą się całemu personelowi Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, który pomimo licznych utrudnień związanych z remontem nieustannie świadczył usługi w Oddziale.

Poniżej prezentujemy zdjęcia niektórych z wyremontowanych pomieszczeń oddziału. Wkrótce zamieścimy kolejne!

Zgłaszanie nieprawidłowości mogących mieć wpływ na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju udostępniło mechanizm umożliwiający anonimowe zgłaszanie potencjalnych nadużyć i nieprawidłowości w projektach realizowanych przy wsparciu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Mechanizm umożliwia sygnalizowanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail: nadużycia.POIS@mir.gov.pl

lub przez specjalny formularz:

https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

Więcej informacji: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/