PROJEKTY ZREALIZOWANE

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2

06/11/2020

MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA

PAKIET MEDYCZNY 2 dla ZOZ w Suchej Beskidzkiej

MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA

PAKIET MEDYCZNY 2

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej  w dniu 6.11.2020 r. podpisując umowę o partnerstwie przystąpił do realizacji projektu pn.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2


Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie
Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne
Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie

Celem realizacji przedmiotowego projektu jest wzmocnienie sektora ochrony zdrowia w związku z trwającą epidemią koronawirusa w Małopolsce. Projekt obejmuje m.in. zakup usług i wyrobów medycznych niezbędnych do zapobiegania, diagnostyki i zwalczania koronawirusa na terenie województwa małopolskiego. Liderem Projektu jest Województwo Małopolskie, a realizować będzie go Biuro Inwestycji Strategicznych.

Wskazany Projekt jest kontynuacją Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny.  Planowany termin zakończenia projektu to 30.06.2021 r.

Grupą docelową – ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach projektu są:

  • mieszkańcy województwa małopolskiego,
  • osoby przebywające tymczasowo na terenie województwa małopolskiego,
  • personel medyczny.

W ramach przedmiotowego projektu ZOZ w Suchej Beskidzkiej zostanie doposażony w:

  • tomograf komputerowy

Aparat umożliwi pracę z niskodawkowymi protokołami, przez co urządzenie będzie predysponowane zarówno do badań przesiewowych płuc (urządzenie będzie wyposażone w dedykowane oprogramowanie do diagnostyki Covid-19), jak i do diagnostyki pogłębionej. Urządzenie będzie posiadać szereg innowacyjnych rozwiązań mających na celu znaczące obniżenie dawki promieniowania pacjenta (niskie napięcie 70KV przy badaniach dzieci, niskoszumowy detektor, filtr cynowy po stronie lampy, rekonstrukcje iteracyjne itd.).

  • bramki dezynfekcyjne

Mobilna bramka wahadłowa, która pełni funkcję śluzy higieniczno-dezynfekcyjnej w strefie wejściowej do obiektów użyteczności publicznej. W skład wyposażenia wewnętrznego wchodzą: kamera termowizyjna do pomiaru temperatury ciała, dozownik płynu dezynfekcyjnego, mata do dezynfekcji obuwia. Umożliwi ona monitorowanie oraz dezynfekowanie pracowników i osób postronnych, przemieszczających się po terenie szpitala.

  • instalację próżni medycznej (modernizacja stacji pomp próżni medycznej)

Jest ona wykorzystywana przede wszystkim do odsysania płynów ustrojowych (krwi, wydzielin, wydalin) z organizmu pacjenta w trakcie lub po zabiegu, jak również do oczyszczania i zamykania ran, czyszczenia płuc i żołądka. Planowana jest dostawia i instalacji nowego agregatu próżniowego wraz z silnikami, pompami, zbiornikiem wyrównawczym oraz niezbędnym oprzyrządowaniem wraz z wykonaniem nowych rurociągów miedzianych i PCV.

  • zasilacz awaryjny UPS

Zasilacz awaryjny UPS jest niezbędny do podtrzymania bezprzerwowego zasilania w energię elektryczną urządzeń. Zasilacz zabezpieczy aparaturę na krótkotrwały czas pomiędzy zanikiem napięcia z sieci energetycznej, a automatycznym podjęciem pracy przez agregat prądotwórczy.

 

Łączna wartość projektu: 2 143 220,00 zł

Dofinansowanie EFS: 1 243 220,00 zł

Wkład własny: 900 000,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Liderem projektu jest Województwo Małopolskie, a projekt realizuje Biuro Inwestycji Strategicznych.

SPRZĘT ZAKUPIONY W RAMACH

PAKIETU MEDYCZNEGO 2