PROJEKTY ZREALIZOWANE

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny

21/05/2020

MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA

PAKIET MEDYCZNY dla ZOZ w Suchej Beskidzkiej

MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA

PAKIET MEDYCZNY

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej  w dniu 5 maja 2020 r. przystąpił do realizacji projektu pn.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny


Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie
Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne
Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie

Głównym celem realizowanego Projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa
małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym, jednostkom systemu państwowego ratownictwa
medycznego, jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Zakres wsparcia rozwoju
usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 obejmuje w szczególności:

 • zakup i dzierżawę niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej,
 • zakup środków ochrony osobistej,
 • zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z aparaturą medyczną,
 • zakup odczynników oraz materiałów medycznych,
 • zakup środków do dezynfekcji oraz urządzeń do dezynfekcji,
 • zakup testów na obecność koronawirusa SARS -CoV-2,
 • zakup i montaż tymczasowych obiektów kubaturowych,
 • finansowanie usług transportu sanitarnego związanych z ograniczeniem skutków epidemii.

Grupą docelową – ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach projektu są:

 • mieszkańcy województwa małopolskiego,
 • osoby przebywające tymczasowo na terenie województwa małopolskiego,
 • personel medyczny.
W ramach przedmiotowego projektu ZOZ w Suchej Beskidzkiej zostanie doposażony w:

 • przewoźny aparat RTG
 • kardiomonitory anestezjologiczne (z modułem hemodynamicznym)
 • kardiomonitory
 • respirator
 • echokardiograf
 • bronchoskop (intubacyjny przenośny, bateryjny)
 • bronchoskop (diagnostyczny)
 • aparat do oznaczania koronawirusa metodami genetycznymi/molekularnymi wraz z niezbędnym wyposażeniem
  towarzyszącym
 • ambulans z wyposażeniem w sprzęt medyczny, łączności i informatyczny w standardzie PRM

Łączna wartość projektu: 1 743 220,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Województwo Małopolskie, a projekt realizuje Biuro Inwestycji Strategicznych.
Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej jest jednym z Partnerów projektu.

 

SPRZĘT ZAKUPIONY W RAMACH

PAKIETU MEDYCZNEGO

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej udzielił następujących zamówień:

 1. Dostawa respiratora: Umowa zawarta z firmą Walmed Sp. z o.o. z siedzibą: 05-500 Jastrzębie, ul. Ptaków Leśnych 73;
 2. Dostawa analizatora-modułowego systemu GeneExpert IV  wraz z laptopem- kpl 1 oraz 10 zestawów a 100 sztuk testów Express SARS- COV: umowa zawarta z firmą: Cpheid GmbH z siedzibą Europark Fichtenhain A4, 47807 Krefeld CEPHEID GMBH (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa