AKTUALNOŚCI

Podziękowania

04/10/2023

“Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
lecz przez to czym dzieli się z innymi”.
Jan Paweł II

W imieniu Dyrekcji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, całego personelu Działu Rehabilitacji, ale przede wszystkim
w imieniu pacjentów naszego szpitala, pragnę wyrazić ogromną wdzięczność i złożyć podziękowania

Szanownej Pani Joannie Opyrchał – Ryłko – firma RYŁKO

za okazane wsparcie finansowe, dzięki któremu możemy zakupić nowy sprzęt dla Działu Rehabilitacji ZOZ w Suchej Beskidzkiej.
Zakup wyposażenia wpłynie na podwyższenie jakości usług medycznych świadczonych w naszym dziale.

Serdecznie dziękujemy, życząc jednocześnie Pani wiele satysfakcji
z wykonywanej pracy i pomyślności w życiu osobistym.

Dyrekcja oraz Pracownicy ZOZ w Suchej Beskidzkiej.