ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Dostawa mebli (wyposażenia) dla Oddziału Ginekologicznego w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno – Położniczego wraz z Blokiem Porodowym”

Opis: Dostawa mebli (wyposażenia) dla Oddziału Ginekologicznego w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno – Położniczego wraz z Blokiem Porodowym”
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 17/09/2019
Termin składania ofert: 26/09/2019
Oznaczenie: BZP 598156-N-2019
Ostatnia aktualizacja: 10/10/2019

PYTANIA I ODPOWIEDZI: