ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Kompleksowe ubezpieczenie mienia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

Opis: Kompleksowe ubezpieczenie mienia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej postępowanie jest prowadzone przez pełnomocnika EIB SA https://mail.zozsuchabeskidzka.pl/www.eib.com.pl/przetargi
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Data publikacji: 26/11/2020
Termin składania ofert: 07/12/2020
Oznaczenie: BZP 616115-N-2020
Ostatnia aktualizacja: 26/11/2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

OGŁOSZENIE:

POZOSTAŁE PLIKI (ZAŁĄCZNIKI):

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

WYNIKI:

Informacja z otwarcia ofert:

Ogłoszenie o wyniku:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: