ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie endoskopii zabiegowej przewodu pokarmowego

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 30/10/2023
Termin składania ofert: 15/11/2023
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/44/23

PYTANIA I ODPOWIEDZI: