ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Zdrowia Psychicznego

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 12/02/2024
Termin składania ofert: 22/02/2024
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/8/24

PYTANIA I ODPOWIEDZI: