ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym oraz w Poradni Neurologicznej

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 14/01/2022
Termin składania ofert: 01/02/2022
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/2/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI: