ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na stanowisku Ratownika Medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Dziale Pomocy Doraźnej

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 03/06/2022
Termin składania ofert: 21/06/2022
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/16/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI: