ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na stanowisku Ratownika Medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Dziale Pomocy Doraźnej w okresie od dnia 01.09.2021 r. do dnia 30.09.2024 r. z możliwością przedłużenia o kolejne 24 miesiące

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 16/07/2021
Termin składania ofert: 27/07/2021
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/19/21

PYTANIA I ODPOWIEDZI: