ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń pielęgniarskich i ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i/lub w Dziale Pomocy Doraźnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 09/02/2023
Termin składania ofert: 17/02/2023
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/9/23

PYTANIA I ODPOWIEDZI: