ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Pediatrycznym

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 10/01/2023
Termin składania ofert: 24/01/2023
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/3/23

PYTANIA I ODPOWIEDZI: