ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń lekarskich realizowanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 16/11/2023
Termin składania ofert: 05/12/2023
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/46/23

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

WYNIKI: