ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie planowych konsultacji kardiologicznych oraz wykonywanie i interpretowanie badań specjalistycznych: echokardiograficznych, Holter EKG, prób wysiłkowych, testów pochyleniowych

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 07/10/2022
Termin składania ofert: 20/10/2022
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/29/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI: