ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii w Oddziale Chirurgicznym i Poradni Chirurgicznej oraz lekarskich konsultacji w zakresie chirurgii w innych jednostkach/komórkach organizacyjnych Zamawiającego

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 06/09/2023
Termin składania ofert: 21/09/2023
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/35/23

PYTANIA I ODPOWIEDZI: