ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 08/07/2020
Termin składania ofert: 22/07/2020
Oznaczenie: ZOZ. I-010/DŚZ/OF/10/20

PYTANIA I ODPOWIEDZI: