ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Laryngologicznej oraz wykonywanie konsultacji laryngologicznych

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 08/12/2023
Termin składania ofert: 19/12/2023
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/51/23

PYTANIA I ODPOWIEDZI: