ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Chorób Zakaźnych

Opis: Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Chorób Zakaźnych
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 16/01/2020
Termin składania ofert: 12/02/2020
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/2/20

PYTANIA I ODPOWIEDZI: