ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Chorób Zakaźnych

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 21/09/2022
Termin składania ofert: 24/10/2022
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/25/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI: