ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Alergologicznej

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 20/10/2023
Termin składania ofert: 08/11/2023
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/41/23

PYTANIA I ODPOWIEDZI: