ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urazowo- Ortopedycznym i Poradni Ortopedycznej

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 15/07/2020
Termin składania ofert: 24/07/2020
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/12/20

PYTANIA I ODPOWIEDZI: