ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urazowo- Ortopedycznym i Poradni Ortopedycznej w okresie od 01.08.2022r. do 31.07.2023r. z możliwością przedłużenia o kolejne 36 miesięcy

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 24/06/2022
Termin składania ofert: 19/07/2022
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/19/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI: