ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Pediatrycznym w okresie od 01.01.2024r do 31.12.2026r.

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 05/12/2023
Termin składania ofert: 18/12/2023
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/49/23

PYTANIA I ODPOWIEDZI: