ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neonatologicznym

Opis: Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neonatologicznym w okresie od dnia 01.03.2021 r. do dnia 28.02.2025 r. <br />
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 22/01/2021
Termin składania ofert: 18/02/2021
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/2/21

PYTANIA I ODPOWIEDZI: