ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neonatologicznym i Poradni Patologii Noworodka

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 09/01/2023
Termin składania ofert: 18/01/2023
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/01/23

PYTANIA I ODPOWIEDZI: