ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym i Poradni Ginekologiczno – Położniczej w okresie 01.05.2021 r. do 30.04.2023 r. z możliwością przedłużenia o kolejne 36 miesięcy

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 12/04/2021
Termin składania ofert: 20/04/2021
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/6/21

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

WYNIKI: