ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym i Poradni Ginekologiczno – Położniczej

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 12/01/2024
Termin składania ofert: 24/01/2024
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/2/24

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

WYNIKI: