ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 31/01/2024
Termin składania ofert: 21/02/2024
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/6/24

PYTANIA I ODPOWIEDZI: