ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych realizowanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w okresie od 01.03.2020 r. do 30.09.2022 r.

Opis: Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych realizowanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w okresie od 01.03.2020 r. do 30.09.2022 r.
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 03/02/2020
Termin składania ofert: 24/02/2020
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/7/20

PYTANIA I ODPOWIEDZI: