ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych realizowanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w okresie 20.03.2020r. do 30.09.2022r.

Opis: Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych realizowanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w okresie 20.03.2020r. do 30.09.2022r.
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 28/02/2020
Termin składania ofert: 13/03/2020
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/8/20

PYTANIA I ODPOWIEDZI: