ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich i pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań endoskopowych wraz ze znieczuleniem w zakresie: kolonoskopii, kolonoskopii z polipektomią

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 02/03/2023
Termin składania ofert: 10/03/2023
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/10/23

PYTANIA I ODPOWIEDZI: