ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na świadczenia lekarskie w rodzaju Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 08/03/2024
Termin składania ofert: 22/03/2024
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/12/24

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

WYNIKI: