ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na świadczenia lekarskie w ramach tlenoterapii w warunkach domowych w okresie od 01.06.2022r do 30.06.2024r.

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 10/05/2022
Termin składania ofert: 24/05/2022
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/13/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI: