ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na świadczenia lekarskie w Poradni Chorób Płuc i gruźlicy oraz wykonywanie konsultacji szpitalnych

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 17/07/2020
Termin składania ofert: 10/08/2020
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/14/20

PYTANIA I ODPOWIEDZI: