ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Konkurs ofert na świadczenia lekarskie realizowane w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Opis:
Tryb zamówienia: Konkurs ofert
Data publikacji: 05/05/2022
Termin składania ofert: 23/05/2022
Oznaczenie: ZOZ.I-010/DŚZ/OF/12/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI: